• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

5 Şubat 2019 00:32

Ada ve Parsel Tanımları

Ada ve Parsel Tanımları

İmar konusu gereğince, ada ve parsel tanımları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Kadastro Adası; öncelikle kadastro bir bölgede bulunan özel alanların kaydı olarak tanımlanmaktadır, kadastro adası ise, kadastro yapıldığı zaman var olan yollarla ya da çevresinin bir bölümü orman, park gibi genel kullanılışlı alanlarla çevrili arazi parçasıdır. Ada ve Parsel Tanımları aşağıda detaylandırılmıştır.

 

Ada ve Parsel Tanımları

 

İmar Adası; imar planındaki usul ve esaslara göre meydana gelen yollarla çevrili ya da çevresinin bir kısmı orman veya park gibi genel amaca kullanılışlı alanlarla çevrili arazi parçasıdır. Günümüzde yeni planlanan alanlarda bitişik nizamda meydana gelecek imar adalarının uzunluğu yetmiş beş metreden fazla olmaması gerekmektedir.

 

Parsellerin Özellikleri

 

Parsellerle ilgili tanımlar ise;

 

Kadastro Parseli; kadastro yapıldığı zaman, kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescillenmiş parsellere verilen isimdir.

 

İmar Parseli; imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre bir imar yoluna geçişi sağlanarak şekillenmiş ve düzenlenmiş parsel çeşididir.

 

Parsel Cephesi; bölge Kat Nizamı ve benzer planlı alanlarda, parselin üzerinde bulunduğu yol üzerindeki cephe konumudur. Bu cephe, köşe başlarında dar kenar parseli olmaktadır. Yolun her iki tarafında da bulunan parsellerde şayet plan içeriklerinde gösterilmemişse, yolun geniş olan kısmındaki kenar parsel cephesi olarak ele alınmaktadır. Eğer, diğer planlı alanlarda bu durum geçerli ise o zaman işaretli cephe önem gereği işleme alınır. Aksi durumda yolun geniş kenarı dikkate alınmaktadır.

 

Ada ve parsel tanımları bu şekilde yasalarla çerçevelenmiştir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.