• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

5 Şubat 2019 19:42

Hibe Nedir

Hibe Nedir

Karşılık ve bedel beklemeden bir taşınmaz mülkiyetinin bir başkasına devredilmesine bağış diğer adıyla hibe denir. Bağış yapamayan kişiler, reşit olmayanlar, zihinsel engeli bulunan temsilcileri dahi olsa bağış yapamazlar. Peki Hibe Nedir?

 

Hibe Nedir? Hibe Hangi Şartlarda Oluşur?

 

Veliler, velayeti altında olan kişilerin taşınmazını bağışlayamayacağı gibi, vasiler de vesayeti altındaki kişilerin taşınmazını bağışlayamaz. Yaş olarak küçük ve kısıtlı kişiler kendilerine yapılan hibeyi kabul edebilir, fakat velisi ya da vasisi bu hibeyi kabulden men edebilir.

 

Hibede bulunan kişi, hibeyi verdiği kişiden karşılık olarak bir takım mükellefiyet isteme hakkına sahiptir. Bu mükellefiyet, bir şeyi görev kabul etme gibi, bir şeyi yapmaktan sakınma karşılığında olabilir.

 

Hibede bulunacak kişi, gayrimenkulü çocuklarından birine veya eşine bağışlaması durumunda, diğer mirasçıların saklı pay hakkı vardır ve itiraz etme hakları da bulunmaktadır.

 

Hibe rucü koşulu ile de gerçekleşebilir. Rucü koşulu ile hibe, bağış kabul edenin bağışı yapandan ölmesi halinde gayrimenkulün hibeyi yapana geri dönmesine rucü koşulu denilmektedir.

 

Hibe için gerekli olan belgeler; hibe olacak taşınmazın tapu senedi, hibe eden ve hibeyi kabul edenlerin nüfus cüzdanları, bağışlayandan bir bağış kabul edenden iki adet fotoğraf, taşınmaza ait belediyeden emlak beyan değerini gösterir belge ve taraflardan biri veya ikisinin de vekil, vasi, kayyum gibi yasal temsilcileri varsa, bu kişilerin temsil belgeleri.

 

Hibe edilen taşınmazın belediye emlak değerinden az olmamak kaydı ile değer üzerinden binde 59,4 oranında tapu harcı hibeyi alandan tahsil edilir. Taşınmazın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir. Ayrıca döner sermaye işletmesi kendi tarifesinden ücret talep eder.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.