• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

8 Mart 2019 13:51

Hisseli Arsa Tapusu Bölünmesi Mümkün mü?

Hisseli Arsa Tapusu Bölünmesi Mümkün mü?

Hisseli Arsa Bölünmesi Hakkında

 

Tapu Kadastro müdürlüğü 2014 yılında beyanname çıkarmıştır. Ve bölünmemesi uygun görülmüş arazilerin ne koşul olursa olsun, arsa tapusu üzerinde hakları olanlar dışında başka kimseye devri mümkün değildir. Ve satış işlemleri engellenmiştir. Ancak diğer yandan, hisseli arsa tapusu bölünmesi için engel bir durum söz konusu değildir. Büyüklükleri ne olursa olsun, hisse hisse ayrılarak üçüncü şahıslara devredilmesi. Ve satılması konusunda herhangi bir yasaklayıcı kanun maddesi söz konusu değildir.

 

Hisseli arsa tapusu bölünmesi için, hisse sahibi paydaş değil ise, tapu üzerindeki diğer hissedarların önalım hakkına sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulmaktadır. Ancak tapu üzerinde hak sahibi olan hissedarların önalım hakkı olmadığı belgelendiğinde, hisse sahibi tapu ve kadastro müdürlüklerine başvurularını yapmalıdır. Dilediği bir üçüncü şahsa hissesini ister bağış, ister satış şeklinde devredebilme hakkına sahip. Hisseli arsa tapusu bölünmesi için yapılacak olan işlemlerde, tapu dairesine teslim edilmek üzere gerekli olan belgeler arasında tarafların; vesikalık resimleri, krokili arsa beyannamesi, vekillik varsa vekaletname belgeleri ve taraflar arasında yapılan sözleşmeler yer almaktadır.

 

Hisseli Arsa Tapusu Nasıl Bölünür?

 

Hisseli arsa tapusu hisse bölünmesi konusunda Anayasa da her hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu yasal olarak düzenleme bulunmadığı gibi bu yapılamayacağı anlamında düşünülmemelidir. Ancak belirli olan mülk üzerinde hak sahibi olan hissedarlar, tapu dairesi müdürlüklerinden aldıkları randevu tarihlerinde tapu dairesinde olarak, belirli mülk tapusunun tüm hissedarlar içerisinde bölünme işlemini gerçekleştirebilirler. Hisseli arsa tapusu bölünmesi için tapu üzerindeki hissedarların tapuyu hisselere ayrılmasını talep etmesi yeterli olduğu gibi, aynı zamanda bu arsaların bölünebilmesi için de yetkililerce ifraz işlemi uygulanıyor.

 

Hisseli arsa tapusu bölünmesi için uygulanan ifraz işlemi, söz konusu olan arsa için hisse ayırma talebi ile birlikte öncesinde tek bir tapu olarak kayıtta tutulan mülkün, hissedarlara göre ayrılmasıyla birkaç  farklı tapu haline getirilmesi işlemidir. Hisseli arsa tapusu bölünmesi için yapılacak ifraz işlemine yapılan talepte bulunması gereken belgeler; krokili şekilde gösterilen beyanname, belediye encümen veya il idare kurul kararı, vekillik söz konusuysa vekaletname belgeleri, malik veya vekalet durumda vekil olanlara ait ikişer adet vesikalık fotoğraftır.

 

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.