• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

5 Şubat 2019 19:34

İfraz İşlemi Nedir? Uygulanışı nasıldır?

İfraz İşlemi Nedir? Uygulanışı nasıldır?

İfraz işlemi nedir ? Tapu Sicil Müdürlüğünde kaydı bulunan gayrimenkulün bölünerek tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemine ifraz yani ayrılma denilmektedir. İfraz işlemi genelde mal paylaşımı sırasında meydana gelen bir işlem olarak bilinmektedir. İfraz işleminin gerçekleşmesi esnasında gayrimenkul  üzerinde rehin, şerh veya irtifak hakkı bulunuyor ise bütün hak sahiplerinin muvafakatlerinin alınması ve işlemin tamamlanması gerekmektedir.Peki İfraz İşlemi Nedir?

 

İfraz ve Uygulanışı

 

Tapu kütüğünde yer alan bir parsel olan gayrimenkullerin imar planı yükümlülüklerine uygun olarak düzenlenmiş ve birden çok parçalara bölünerek tapu sicil kaydını ayrı olarak işlenmesine ifraz denir. İmar yönetmeliğinde 15. ve 16. maddelerinde ifrazla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Kanun ifrazı açık şekilde belirtmiş ve uygulamalar buna uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.

 

İfraz iki ayrı şekilde yapılır. Bunlar parselasyon niteliğinde olanlar ve bu nitelikte olmayanlardır. Parselasyon niteliğindekiler de, alanların kamuya terk mecburiyeti vardır. Ancak parselasyon niteliğinde olmayanlarda kamuya terk mecburiyeti yoktur ve parsel birden fazla parçaya ayrılabilir.

 

İfrazın yapılmasında bazı nedenler de bulunur. En önemli nedenler ise taşınmazın değerini arttırması, daha çabuk şekilde satışını sağlaması ve hazırlanan imar planının kolay biçimde uygulanmasıdır. İfraz işlemi yapılırken ilk olarak parselasyon haritaları hazırlanır. İmar kanununun 15. maddesine uygun şekilde haritalar üzerinde kamuya terk edilen alanlar belirlenir. Daha sonra gerekli kurumların onayı gereklidir. Tapu Sicil Müdürlüğü de 1 ay içinde sunulan planları sonuçlandırır ve işlem tamamlanmış olur. Parselasyon işlemi belediyelerce ya da görevlendirilen özel kurumlarca yapılabilir.

 

İfraz İşlemi Nedir? İfraz İşlemi Sırasında İstenilen Belgeler

 

İfraz işleminin yerine getirilmesi için istenilen belgeler ise şunlardan oluşmaktadır;

 

Mühendislerce düzenlenmiş raporun kadastro müdürlüğünce onaylanmış olması gerekmektedir. Üst yazıya bağlanmış üç dosya içinde değişiklik beyannamesi, ekli belgeler ve kontrol raporu bulunmaktadır.

 

İstenilen belgeler içinde, istendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak suretiyle taşınmaz sahibinin son altı ay içerisinde çekilmiş bulunan vesikalık fotoğrafı da olmak zorundadır.

 

Taşınmazın bulunduğu yere göre değişiklik gösteren Belediye Encümeni ya da İl İdare Kurulunun olumlu raporu eklenmektedir.

 

Son olarak taşınmaz arsa veya arazi değil de, bina niteliğinde ise deprem sigortası zorunlu kılınmaktadır.

 

İfraz işlemi sırasında yapılan gider ve masraflar arasında binde 9,9 oranında tapu harcı tahsil edilmektedir. Bu miktar ifraz edilen taşınmazın ifraz edilmeden önceki değerinden hesaplanır. Emlak değeri belediye tarafından bildirilen beyan değerinden az olmamalıdır.

 

İfraz işlemi tarife masrafı ise, döner sermaye işletmesinin belirlediği tarifeye göre ücretlendirme görmektedir. Bu ücretlendirmede her yevmiye için bir adet tahsil edilmektedir, ayrılmış parçaların her biri için tahsili doğru değildir.

 

 

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

  • Muhittin 30 Eylül 2019 14:39 CEVAPLA

    Başka firmaya bakmaya gerek yok