• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

5 Şubat 2019 20:27

İmar Planı Çerçevesinde Yangın Güvenliği

İmar Planı Çerçevesinde Yangın Güvenliği

İmar planı mevzuatı uygulamada uyulması zorunlu esaslar olarak, planlamada yangın güvenliğini esas alan uygulamada; İmar planları yapılırken konut, ticaret, sanayi gibi bölgeleri içeren mevzuat açıklaması aşağıdaki şekildedir. Peki İmar Planı Çerçevesinde Yangın Güvenliği nasıl olmalıdır?

 

İmar Planı Çerçevesinde Yangın Güvenliği

 

Bu bölgelerde, arasında yangın havuzları ve su ikmal noktalarının yapımına olanak verecek şekilde olmalıdır. Yeşil kuşakların ayrılmasına ve bu yeşil kuşakların, yangın güvenliği açısından bölgelerini birbirinden ayırmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Plan yapım ve değişikliklerinde planlama alanı ve nüfus dikkate alınarak 0,05 metrekare/kişi üzerinden itfaiye yerleri ayrılmasına özen gösterilecektir.

 

Yangın Güvenliği Standartlarına Uyulması

 

Kullanım amacında bulunan bir binaya ana yoldan erişimi sağlayan bina içi ulaşım yollarında olağan en genişliği en az dört metre olacak, yangın güvenliği tam sağlanabilmesi için çıkmaz sokak durumunda ise en az sekiz metre olarak düzenlenecektir.

 

Yangın güvenliğinin tam sağlanabilmesi için, dönemeçte iç yarıçap minimum on bir metre, dış yarıçap minimum on beş metre olarak gerçekleşirken, eğim en çok yüzde altı, düşey kurp ise en az yüz metre yarıçaplı olmalıdır.

 

Serbest yükseklik minimum dört metre ve taşıma yükü minimum on beş ton olarak tasarlanacaktır.

 

Yukarıda sıralanan yangın güvenliği standartları belediye, mühendislik projesi, kentsel tasarım, TSE standartlarına uygun olmalı, yapılaşmada TSE belgeli inşaat malzemesi kullanılmalıdır.

 

Standartların ölçü ve nitelikleri hakkında TSE standartları ile uyuşmaması doğrultusunda, öncelikle TSE standartlar esas alınır, belirsizlik durumunda büyükşehir belediyesinin görüşü dikkate alınır. TSE standartlarının yönetmelik ölçümlerinden düşük olması durumunda ise yönetmelik esas alınır.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.