• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

5 Şubat 2019 12:30

İmar Planlama Süreci

İmar Planlama Süreci

İmar şehirlerin ve ya bölgelerin planlı bir şekilde yerleşimin yapılması, alt yapı hizmetlerinin sağlanması, kamu ve özel sektör yatırımlarının yapılması için yapılan bir ön hazırlık ve çalışmalardır. Belediyeler bu imar planına göre yatırımları yapar ve halk da o plana uyarak oraya yatırım yapar. Bu şekilde olan imar belirli bir planlama süreci sonrasında oluşur ve halka duyurulur. Bu süreç belirli kurallara tabi olacak şekilde işler. Pek İmar Planlama Süreci nasıl işler?

 

İmar Planlama Süreci, İmar Planında Yetkili Kurumlar

 

İlk olarak belediyelerin yetki alanları içerisinde yer alan ve belediye meclisi tarafından olduğu gibi ve ya değiştirilerek kabul edilen imar planları Belediye başkanı tarafından mühürlenir ve imzalanırİmar planlama süreci bu şekilde başlar ve yetkili organlarca devam ettirilir.

 

Yetkili organlar tarafından geciktirilen onaylama işlemleri imar planının uygulanmasına engel olmaz. Belediye meclisleri imar planını kabul etmedikleri zaman gerekçesi ile birlikte Belediye başkanına gönderirler.  Yine belediye meclisi tarafından onaylanan ve Belediye Başkanı tarafından imzalanan imar planı valiliğe gönderilerek onaylanması beklenir. Valilik imar planını uygun bulmazsa 15 gün içerisinde gerekçesi ile birlikte Belediye Başkanına bildirmelidir.

 

Tüm bu süreçlerden başarı ile geçen imar planı son olarak halka duyurulmak için ilan edilir. 30 gün boyunca ilan edilen imar planı bu süre içerisinde itiraz edilebilir. Böylesine süreçlerden oluşan imar planlama süreci yetkili kurumun ve halkın onayına sunulduktan sonra geçerliliği başlar ve uygulanmaya geçilir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.