• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

5 Şubat 2019 20:11

İmar Yönetmeliğine Uygun Kazı Çalışması

İmar Yönetmeliğine Uygun Kazı Çalışması

İmar yönetmeliğine uygun bir kazı çalışmasını arsa üzerinde yapabilmek için, öncelikli olarak yapı ruhsat işlemlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle İmar yönetmeliği maddelerine bağlı olarak bir parselde kazı yapılabilinmesi için yapı ruhsatının alınması zorunlu kılınmıştır. Kazı çalışması boyunca, kazıdan dolayı çıkabilecek her türlü kazalara karşı sorumluluk mal sahibine ait olmaktadır. Bu durumda aynı sorumluluk yapının denetiminden sorumlu yapı denetim kuruluşuna da aittir. Peki İmar Yönetmeliğine Uygun Kazı Çalışması nasıl yapılmalıdır?

 

İmar Yönetmeliğine Uygun Kazı Çalışması

 

Yan parselde bulunan yapılar ve toprak kayması gibi olası rizikolar için önlem alınması gerekmektedir. Aksi takdirde imar kanunun ilgili maddelerinin hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. İmar Kanunu ilgili madde otuz iki, kırk ve kırk ikinci maddelerdir.

 

Bazı durumlarda özellik niteliği taşınması neticesinde, yapılarda inşaat ruhsatı verilmeden önce arsa sahibinin talebi üzerine ilgili belediye kuruluşunun imar biriminin uygun görüşü ve onayından sonra, mimari proje onayı ve zemin etüdü raporuna göre kazı izni düzenlenir.

 

Ruhsata Tabi Olmayan Çalışmalar

 

Bu koşullar altında ruhsata tabi olmayan inşaat işleri, imar yönetmeliği kapsamında, yapının ısı yalıtımını etkilememek, yapının taşıyıcı unsurlarına zarar vermemek, cephe görünümünü değiştirmemek koşulu ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirilebilinir.

 

Bu çalışmalardan bazıları ise; derz, sıva, alçı, boya, badana, oluk, doğrama, döşeme, tavan kaplama, çatı ve kiremit aktarım işleri başta olmak üzere süs havuzu, çardak, korkuluk, paratoner, bahçe düzenlemesi ve benzeri çalışmalardır.

 

Bunarlın dışında kalan, basit tamir ve tadilat işleri, iç dekorasyon, duvar kaplaması, baca, saçak ve benzeri unsurlar onarım ve tamirat işleri ruıhsata tabi olmamaktadır.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.