• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

2 Şubat 2019 15:29

İpoteğin Terkini

İpoteğin Terkini

Öncelikle en sık başımıza gelen; bankalar, Kamu tüzel kişileri ve finans kurumları menfaatine tesis edilmiş ipotekler, o banka veya finans kurumunun terkin (kaldırma) için yazdığı yazı ile ancak terkin işlemi gerçekleşebileceğini söyleyerek ipotek kaldırılması hakkında bilgi paylaşımı yapılması en doğru seçenek olmaktadır. Banka ve finans kurumları dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin menfaatine tesis edilmiş ipotekler ise, bu kişi veya temsilcilerinin bizzat tapu dairesine gelerek istekte bulunmaları durumunda terkin edilir. İşlem sonunda miktarı her yıl yeniden belirlenen maktu terkin harcı tahsil edilir. Peki İpoteğin Terkini nedir?

 

İpotek Hakkında Bilinmesi Gerekenler, İpoteğin Terkini

 

İpotek hakkında sıkça duyduğumuz, fakat anlamakta zorlandığımız terimlerden bazıları ise şunlardan ibarettir;

 

İpotek İblağı: Evvelden düzenlenmiş ipotek bedelinin resmi senet düzenlenerek miktarın arttırılmasıdır.

 

İpotekten Kurtarma: İpoteğe dâhil gayrimenkullerden bir veya birkaçının ipotek kapsamı dışına çıkarılmasıdır. Bu işlem, ipotek alacaklısının talebi ile tescil istek belgesi düzenlenerek yapılır.

 

İpoteğe Teminat İlavesi: İpoteğe karşılık verebilmek için kapsamına yeni bir gayrimenkulün resmi senet düzenlenerek ilave edilmesi demektir.

 

İpotek Derecesi: İpoteğin tapu kütüğünde tescil edildiği derece olmaktadır. İpoteklerin birbirine olan öncelik hakkı, tescil edildikleri tarih ve yevmiye sırasına göre değil, bulundukları dereceye göre belirlenmektedir. İpoteklerin tapu kütüğünün diğer sütunundaki haklara olan önceliği ise, tescil edildikleri tarih ve yevmiye kayıtlarına göre düzenlenmektedir. İpoteğin bulunduğu derecenin resmi senet düzenlenerek yükseltilmesi ve indirilmesi mümkün olmaktadır. Derece içinde takip edilebilir sıralar mevcut bulunmaktadır.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.