• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

15 Mayıs 2019 10:06

MARKA DEĞERİ ÖLÇÜM ARAŞTIRMASI

MARKA DEĞERİ ÖLÇÜM ARAŞTIRMASI

Marka değeri ölçümünün markalara katkısı nedir? Markanın kimliğinin tutarlı ve müşteriye uygunluğu ise, tüketici için taşıdığı anlamı belirliyor. Bu anlamı, değişen yaşam tarzlarına, değerlere ve koşullara rağmen tüketici algılarını ölçerek değişime ayak uyduran, sürekli, önemli ve uygun kılan markalar ise ölümsüzleşiyor.

Sağlıklı bir marka büyümesi için, markanın “çekim gücünün” bir başka anlatımla parlaklığının “büyüklük”algısının üstünde yer alması gerekir. Bugünün parlaklığı yüksek ama büyük algısı düşük markalar yarının yıldız marka adaylarıdır. Oysa bugün büyük algılanan markalar, parlaklığını, çekim gücünü, “farklı” algısını yitirirlerse tüketicinin “kayıtsız” kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bir marka için “kayıtsızlık” ölümcül bir hastalık gibidir.

Markalamanın var olma gerekçesi durumunda bulunan “farklılaşma”, seri üretime bağlı biçimde üretim fazlalığı, rekabete dayalı pazar yapısı, gelişmiş teknolojiye bağlı biçimde ürünlerin kısa sürede kopyalanabilmesi gibi nedenlerle ister istemez ürün ya da hizmetten algıya yönelmiştir. İster ürüne, ister mantığa, ister duygulara yönelik olsun, “farklılaşma” stratejilerinin temel amacı ise markaya “değer” katmaktır.

Günümüzde markalamanın iki ayrı farklılaşma boyutu bulunmaktadır. Birincisi, tüketici algısına yönelik biçimde gerçekleşen manipülasyon, ikincisi ise markalar arasındaki farklılaşma çabasıdır. Üretim teknolojisinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına bağlı biçimde pazara sürülen bir ürünün kısa bir süre içerisinde rakipler tarafından taklit edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Yine üretim teknolojisindeki gelişme ve teknolojinin yaygınlaşması birçok sektörde üretim enflasyonu doğurmaktadır. Ayrıca, ürünün temel belirleyenleri ve ürüne ilişkin kalite algısının biçimlenmesini sağlayan etmenler giderek standartlaşmakta. Ya da ürüne ilişkin ortaya çıkan bir yenilik kısa süre içerisinde rakipler tarafından kopyalanabilmektedir. Başka bir anlatımla, birçok sektörde rakip ürünler arasındaki ürüne ilişkin fark kapanmış ya da tüketicinin algılayamayacağı boyuta inmiştir.

 

Marka değerini ölçümleyecek araştırma şirketin seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

 

Marka değerini ölçmeye yönelik gerçekleştirilen araştırmalar ile markanın bugünkü gücünü ortaya koymanın yanı sıra, markanın geleceğe yönelik rotasını ve marka değerini yükseltmek için temel stratejileri de ortaya koyacak araştırma firmaları tercih edilmelidir. Bu amaç doğrultusunda biçimlendirilen araştırma kapsamlı bir biçimde marka değerini ortaya koymalıdır.

Marka Değeri Ölçüm Araştırması markanın tüketici algı sürecindeki tanımlamalarından yola çıkarak tasarlanmalıdır. Dolayısıyla Marka Değeri Ölçüm Araştırması bir markanın tüketicilerce hangi oranda kabul gördüğünü, o tüketicilerin söz konusu markayla olan ilişkisinin yoğunluğunu ölçümlemelidir.

Elde edilen bulgular markanın bugünkü durumunu ve rakiplerine göre konumunu ortaya koyarken, ölçümlenen markaya yönelik uygun farklılaşma stratejilerini de saptamalıdır. Elde edilen bulgular bağımsız değişkenlere (demografi, psikografi, davranışsal ve coğrafi kriterler) göre değişimleri analiz edilmelidir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.