• iletisim@turkiyeduysun.com
 • 03522481651

HABER DETAYI

15 Mayıs 2019 11:08

Medya takibi nedir? Medya takibi nasıl yapılır?

Medya takibi nedir? Medya takibi nasıl yapılır?

Medya takibi nedir? Medya takibi nasıl yapılmaktadır? Medya takibi, gazeteler, dergiler, TV kanalları, internet haber siteleri, radyo kanalları ve haber ajanslarında yer alan haber ve reklamların sınıflandırılması ve ilgilisi için raporlanması işidir.

MTM bu bağlamda, yazılı, görsel, işitsel, elektronik basın ve haber ajanslarının dahil olduğu, yaklaşık 1700 yayını sürekli takip eder; editör destekli optik okuma/tarama sistemleriyle, yayımlanan her haberi, içinde geçen isim, marka ve konuya göre sınıflandırarak raporlara dönüştürür.

Online sunum yöntemleriyle medya takibini, zamandan ve mekandan bağımsız hale getirirken; mecra genişliği ve takip hızıyla, abonelerine uluslararası standartlarında bir servis sunar.

 

Medya analiz raporu nedir? Medya analiz raporunun içeriğinde neler bulunmalıdır?

 

 Medya ilişkileri, kurumların genel PR faaliyetlerinin önemli çalışma alanlarından biri. İmaj, konumlandırma ve kendini ifade etme yönündeki çalışmaların vazgeçilmez destekçisi ve belirleyicisi. Dolayısıyla kurumlar, bu alandaki çalışmalarının sonuçlarını ölçmek ve belirledikleri stratejiye uygun yol alıp almadıklarını değerlendirmek ihtiyacını duyarlar.

Medya analizleri, çeşitli kriterlerden oluşur. Her biri kendi içinde taşıdığı önemin yanı sıra, firmanın o dönemdeki ihtiyacına ve talebine bağlı olarak, ayrı bir öncelik taşır. Örneğin, firmanın talebi olan bilgi, sadece markasının haber adedi olabilir. Ya da rakipleri ile adet ve haberin kullanıldığı alan bazında kıyaslama isteyebilir.

Hedeflediği yayınlarda çıkıp çıkmadığı ve çıktıysa nasıl yer aldığı bilgisini, asıl amaç olarak görebilir. Hedef yayınların dışındaki haberleri önemsemeyebilir. Bu durumda analiz, sadece markanın hedeflediği yayınlardaki haberlerin ölçüm ve değerlendirmesi doğrultusunda derinleştirilir.

Markanın hedeflerine ve medya stratejilerine bağlı olarak öncelik, haberin basında yer alma sıklığı da olabilir, basının marka haberine ne kadar geniş yer ayırdığı da… Bazen kaç haber çıktığından ve ne kadar alan ayrıldığından ziyade, ne kadar yüksek tirajlı yayınlarda yer aldığı, dolayısıyla ne kadar erişime ulaştığı bilgisi, firmalar için çok daha önemli olabiliyor.

Analizler, en sadeden en detaylıya doğru bir yön çizer. Nicelik verilerinin işlenip sunulduğu standart analizden, haberin içinde verilen mesaja ve bu mesajın hedef kitle tarafından algılanma biçimine kadar giden detaylı analizlere kadar çeşitlenebilir.

İlgilinin ihtiyacı dikkat alınarak hazırlanan bu raporlar, bazen markanın medyadaki itibarını ölçmeye yardım ederken, bazen popülaritesini, bazen risk ve fırsat unsurlarını tespit etmeye yarar. Medya analizleri, piyasa araştırmaları, okur analizleri ve satış rakamlarıyla desteklendiğinde, firmaların yöneticilerine markanın medya yansımalarını anlatan bir rehbere dönüşür.

 

Medya takip hizmetini kimler almalıdır?

 

Medya ilişkilerine önem veren tüm kurum, kuruluş, dernek, birlik, şirket ve kişiler, medya takibi ve analizi servisine ihtiyaç duyarlar.

 

Medya takibi ve medya analiz raporunun firmaya katkıları nelerdir?

 

Algı ve davranışları yönlendirmek isteyen kişi veya kurumlar için medya ilişkileri, dolayısıyla medya takibi, vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Firmalar, bilgileri dahilinde veya kontrolsüz olarak medyada yer bulan kendileri ve rakipleriyle ilgili haberlerden, haberdar olmak isterler. Medya takibi, öncelikle buna olanak sağlar.

Profesyonel medya takibi, ilgilisinin bu işe ayıracağı zaman ve iş gücü kaybını ortadan kaldırır.

Raporlamaların, uzman bir ekip tarafından ve takip otomasyon sistemi ile gerçekleşmesi, takip sonuçlarının eksiksiz ve zamanında hazır olmasını sağlar.

Verilerin elektronik ortamlarda kolayca ulaşılabilir kılınması ise takip sonuçlarına en hızlı şekilde ulaşmanıza imkan tanır.

Medya raporları, firmalara mevcut durum hakkında objektif ve doğru bilgi akışını sağlarken; medya ilişkilerinde varılmak istenen hedefe uygun iletişim stratejileri geliştirilmesinde de önemli rol üstlenirler.

 

Medya takibinin halkla ilişkiler çalışmalarının geri dönüşünün ölçümlenmesindeki fonksiyonu nedir?

 

Haberin, PR açısından değeri, yayımlandığı mecra ve o mecranın okur / dinleyici / izleyici profiline, yani hedef kitlenin niteliğine göre değişiklik gösterir. Ancak, ana başlıklarla ve en önemli kriterlerle özetlenecek olursa, haberin değeri;

 

 • İletişim mecrasının hedef kitleye uygunluğu,
 • Kurumsal Yayının, okunma/dinlenme/izlenme oranının yüksek olması,
 • Amaçlanan mesajı taşıması,
 • Doğru yerde ve miktarda yayımlanması,
 • Algıyı güçlendirmeye yönelik resim/görsele sahip olması,
 • Doğru zamanda yayımlanması

 

ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla halkla ilişkiler çalışmalarına yön veren bu veriler, medya takibi ve ölçümlemesinin bir sonucudur.

 

Medya takibi hizmeti alırken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

 

Hizmet sektöründe genel olarak dikkat edilecek hususları bir tarafa koyarak, medya takip sektörüne özgü unsurlardan söz edecek olursak, kısaca şunları söyleyebiliriz:

 

 • Mecra ve yayın genişliği: Ne kadar miktarda mecra ve kaç yayın takip edildiği.
 • Tedarik ağının hızı: Yayınlara ne sıklıkta ve hızda ulaşıldığı. Örneğin, bölge ve yerel gazetelerinin elde edilme ve işlenme hızı.
 • Servis kolaylığıServisi hangi yollarla sunduğu. Özel kurye, internet üzerinden elektronik ortamda, SMS yoluyla, mail göndererek veya hepsi.
 • Sunum şekli: Hardcopy, softcopy.
 • Yorumlama ve aktarma dili: Bilgilerin yorumlanması ve aktarılmasında her zaman bağımsız bir dil olma özelliği taşıması.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.