• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

18 Mart 2019 16:02

Miras Paylaşımında Emlak Vergisi Nasıl Ödenecek

Miras Paylaşımında Emlak Vergisi Nasıl Ödenecek

Miras paylaşımı sonucu taşınmaz varlıklar üzerinde vergi ödemeleri konusunda kimi zaman yanlış anlaşılmalar olabildiği gibi, bilgi eksikliğinden dolayı gereksiz koşturmalarda meydana gelebilmektedir. Miras paylaşımında emlak vergisi ödemesi için aşağıda açıklamaya yer verilmiştir.

 

Bildirim El Birliği ile Olabilmektedir

 

Mülkiyet haklarından hisseli mülkiyet hakkı, Türk Medeni Kanunun 688 ve 700. maddelerinde açıklanmış bulunmaktadır. Bu maddelerdeki hükümlere göre, taşınmaz sahiplerinin belli bir oranda ortaklığı ve pay dağılımında başka bir oranda dağılım bulunmuyorsa, tüm hissedarlar eşit sayılmaktadır. Eşit sayılan hissedarlar, kendi payları oranında hak ve yükümlülüklere sahip bulunmaktadır. Bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde alacaklılar tarafından haciz işlemi gerçekleşebileceği gibi, taşınmaz üzerindeki pay devredilebilir ve rehin verilebilir.

 

Eşit pay dağılımı anlamına gelmeyen el birliği mülkiyet ise, hissedarların kendi hakları çerçevesinde ortaklığa dâhil oldukları anlamına gelmektedir. Türk Medeni Kanunun 701 ve 703. maddesinde açıklanmış bulunan el birliği mülkiyet, kanun ya da kanunda ön görülen akitler uyarınca gayrimenkule sahip olanların mülkiyeti olmaktadır.

 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23. maddesinin son fıkrasında el birliği mülkiyet ile ilgili olarak, el birliği mükellefiyetinde mükellefler bildirimlerini imzalı olarak verebilmektedir. Diğer yandan mükellefler münferit olarak ayrı bildirimde bulunabilirler. El birliği mülkiyet kapsamında münferiden bildirim gerçekleşir. Bu durumunda gayrimenkule ait vergi, paydaşların adedine göre ayrı ayrı olarak tarh edilerek tahakkuku gerçekleşir.

 

Vefat olayını takiben, mülkiyete hisse sahibi olanların hisse durumlarına göre ayrı tarh ve tahakkuk işlemleri de gerçekleşir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.