• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

2 Ocak 2019 15:27

Mortgage Konut Kredisi, Kefile İhtiyaç Var Mı?

Mortgage Konut Kredisi, Kefile İhtiyaç Var Mı?

Mortgage Konut kredisi, taleplerinde bankalar genellikle kefil talep etmemektedirler. Bunun yerine satış konusu olan taşınmazın ipoteğini üzerlerine alırlar. Diğer yandan tüketicinin korunmasına ilişkin yasanın getirdiği durumlar açısından, mortgage konut kredisi için kefilliğin bir önemi kalmamıştır. Diğer kredi borçlarında kefillik hala geçerli olurken, mortage konut kredisi sisteminde, banka kuruluşu tarafından kredinin geri ödenmesi istenilmekte, ödenmemesi durumunda ipotek paraya çevrilmektedir.

 

İpoteğin Paraya Çevrilmesi İle Kefalet Başlıyor

 

İpoteğin paraya çevrilmesi ile birlikte aciz belgesi adı verilen belge alındıktan sonra kefile başvurulabilinmektedir. Bankalar ise buna karşılık olarak müteselsil kefalet talebinde bulunabilirler. Müteselsil kefalet, alacaklının doğrudan asıl borçluya başvurmaksızın kefil aleyhine işlem takibinin başlaması anlamına gelmektedir.

 

Alacak teslimine bağlı olarak taşınmaz ipoteği ya da alacak ipoteği ile güvenceye bağlanmış ise ipoteğin paraya çevrilmesinden önce kefile başvurulamaz. Yalnızca alacağın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla tamamen karşılanamayacağı durumlarda borçlunun iflas etmesi ya da iflâs anlaşması mehili verilmesi durumlarında ipoteğin paraya çevrilmesinden evvel kefile başvurulabilinir.

 

Konut ihtiyaçlarının karşılanmasında banka kuruluşu ile yapılan anlaşma gereği kefil gereksinimi, mortgage konut kredisi sisteminde gerekli görülen bir uygulama olmamakla beraber, banka kuruluşu kredi başvurularında krediye konu taşınmazın ipoteğini üzerine alarak, konut sahibi olunmasına olanak vermektedir. İpoteğin kalkması ise ancak banka kuruluşuna olan borcun tamamen ödenmesi durumunda gerçekleşir. Banka ipoteği bir başka kuruluşa devredeceği durumda ise borç ödemesi tamamen bittiğinde ancak taşınmaz borçlunun üzerine devir olmaktadır. Bankalar mortgage konut kredisi talebinde bulunan kişinin rızası olmadan elindeki ipoteği bir başka kuruluşa devir edebilmektedir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.