• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

5 Şubat 2019 12:36

Parselasyon Nedir Kaça ayrılır

Parselasyon Nedir Kaça ayrılır

Parselasyon, imar parselleri oluşturmak amacıyla, parseller içerisinde meydan, yol, park, yeşil alan, otopark ve benzeri kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini ya da bir kaçını kapsayacak biçimde gerçekleşen taşınmaz malların ayrılma işlemidir. Peki Parselasyon Nedir Kaça ayrılır?

 

Parselasyon Nedir Kaça Ayrılır?

 

Kentleşme yapısının düzenlemesi için ham alanların imar parseline dönüşü olan parselasyon işlemi, ifraz, tevhit ve tahsis uygulamalarını içerir. Parselasyon, isteğe bağlı ve zorunlu olarak ikiye ayrılmaktadır.

 

Parselasyon Türleri

 

İsteğe bağlı parselasyon uygulaması; bu parselasyon türünde vatandaşların kendi istekleri doğrultusunda gerçekleşir. Vatandaşlar hazırlıklarını kendileri yürütür, hazırlıklar sonunda idareye başvurur. İdare tarafından parselasyon çalışması ve düzenlemesi sağlanır, bu işlemlerin gerçekleşmesinde bütün maliklerin anıyı gerekmektedir. Gelişim ve yerleşim alanlarının ikisinde de yapılır.

 

Zorunlu parselasyon uygulaması; zorunlu parselasyon uygulamasında taşınmaz maliklerinin kendi isteği ile gerçekleşmemektedir. İmar planlarının uygulanmasında ya da doğal afetle mücadele çerçevesinde uygulanan zorunlu parselasyon türünde kamusal ihtiyaçların gereksinimleri önemli bir boyut taşımaktadır. Kadastral mülkiyet sonrasında birleştirme ve şekillendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra sahiplere eşit biçime bir şekilde dağıtılması zorunlu parselasyonu meydana getirmektedir.

 

İmar çalışmalarında uygulaması gereken noktalar ise;

 

Parselasyon sadece imar sınırları içerisinde kalan taşınmazlara uygulanmaktadır.

Arazi, imar planlarına ve imar mevzuatlarına göre uygun bir duruma getirilir.

Sahiplerin rızası bağlayıcı olmamaktadır.

Taşınmazlar konusunda özel ya da kamu ayrımı yapılmamaktadır.

Taşınmazlar üzerinde bulunan binalarda etkilenir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.