• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

5 Şubat 2019 20:30

Ruhsata Aykırı Yapıların Durumu Nedir

Ruhsata Aykırı Yapıların Durumu Nedir

İmar planına muhalefet olarak kaçak yapılaşmaya gidilmesi ve bunun yanı sıra imar planı çerçevesinde yönetmeliklere riayet edilmeksizin hareket edilmesi bir yapılaşmanın durdurulması veya yıkılması anlamını kazanmaktadır. Peki Ruhsata Aykırı Yapıların Durumu Nedir?

 

Ruhsata Aykırı Yapıların Durumu Nedir? 

 

Bu açıdan ele alınan konu, bir ada ya da parselde bulunan bir yapıda imar planı veya yönetmelik hükümleri ile ruhsat ve proje eklerinde aykırılıklar giderilmez. Kıstaslar yerine getirilmedikçe yapının inşasına devam edilemez.

 

İnşaat aşamasında bulunan bir yapılaşmanın birden çok bina veya yapı olan bir ada ya da parsel üzerinde bunlardan birinin ruhsata aykırı olması, ek projeleri yerine getirmemesi durumunda ilave inşaat işlemleri durdurulur. Ancak imar mevzuatı çerçevesinde uygun bir yapılaşma sergilemiş bulunan diğerlerinin inşaat işlemleri devam eder. İnşaat işlemleri kapsamında tadil, tamir veya ilave inşaat işlemleri bulunmaktadır.

 

Ruhsat ve Proje Eklerinde Aykırılık

 

İnşaat aşaması sırasında yapı kullanım izni almış ve kat mülkiyetine geçiş yapmış binalarda bağımsız herhangi bir bölümde imar mevzuatlarına, imar planına aykırı yapılar oluşumu ile hareket edilmiş ise, bu aykırılık diğer bağımsız bölümlerdeki tadil, tamir veya ilave inşaat işlemlerini durdurmamaktadır. Ancak imar mevzuatına aykırılık yapı veya yapıların ortak alanlarında bulunuyorsa durdurma işlemi uygulanmaktadır.

 

Günümüzde imar çalışmalarının esası olarak, nitelikli yapılaşma bir gerekliliktir. Sağlam ve dayanıklı bina oluşumlarının yaşam standartlarının genişlemesinde meydana getirdiği olumlu durumdur. Ancak imar mevzuatlarının tam uygulanması, ruhsat işlemlerinin tam riayeti ile mümkün olmaktadır. İnşaat çalışmalarında ruhsat ve ruhsat eklerine ve imar planına aykırı yapılar durdurma işlemi uygulanmaktadır.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.