• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

2 Şubat 2019 16:24

Taşınmazlarda Cins Değişikliği

Taşınmazlarda Cins Değişikliği

Taşınmazlarda cins değişikliği, taşınmazın cinsinin yapısız durumdan yapılı duruma geçmesidir. Bahçe iken arsaya ya da arsa iken bağ, bahçe durumuna dönüştürmeye denilmektedir. Taşınmaz cins değişikliği paftasında ve tapu sicilinde işlem değişikliği gerektirir.

 

Taşınmazlarda cins değişikliği için tapu sicil müdürlüğü tarafından istenilen bir takım belgeler bulunmaktadır. Belgelerin tamamlanması ile taşınmazda cins değişikliği gerçekleşir. Bu belgeler şunlardan oluşmaktadır;

 

Taşınmaz Cins Değişikliğinde İstenilen Harç ve Belgeler

 

Cins değişikliği istenilen taşınmazın tapu senedi, taşınmazın sahibi bulunan kişinin ya da temsilcisi olan kişinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, taşınmaz mal sahibinin ya da hissedarların bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğrafı gerekmektedir.

 

Taşınmaz cins değişikliğinde ayrıca, yapılı iken yapısız duruma gelen taşınmazın cins değişikliği işlemlerinde yapı kullanım izin belgesi gerekir. Ya da işlemin yapılmasında sakınca olmadığını belirtir belediye veya valilik yazısı gerekmektedir.

 

Taşınmazlarda cins değişikliği işinin bir de mali boyutu bulunmaktadır. Bu durumu üç ana maddede toplayabiliriz. Bu maddeler;

 

1-      Tapu sicilinde kayıtlı olan arazi ya da arsa üzerinde inşası gerçekleşen bina ve benzeri tesisler nedeni ile binde on beş ve sosyal mesken ve benzeri nitelik taşıyan binalar nedeniyle binde yedi buçuk oranındaki harçlar maliye kuruluşu tarafından tahsil edilmektedir. Bu harçların ödendiğinin belge ile gerçekleşmesi ile herhangi bir harç tahsil edilmez.

 

2-      01 Ocak 1983 tarihinden önce inşaatı bitip iskân ruhsatının alındığının ve inşaata ait emlak alım vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi halinde tashih harcı alınmadan işlem gerçekleşir.

 

3-      Yukarıda belirtilen iki madde dışında kalan her cins ve kayıt tahsisinde emlak vergisi değerinden az olmamak kaydıyla beyan edilecek değerin on binde beş oranında harç tahsil edilerek, döner sermaye işletmesi tarafından belirtilen tarifeye göre ücret tahsili de eklenir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.