• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

5 Şubat 2019 19:30

Trampa nedir

Trampa nedir

Trampa, anlam olarak bir malım başka bir mal karşılığında değişimine konu olmaktadır. Trampa gerçekleşecek mal taşınır veya taşınmaz olabilmektedir. Yalnızca tek önemli özellik eğerlerinin bir birine eşit olması özelliğidir. Genel hatlarıyla Trampa nedir?

 

Trampa nedir?

 

Trampa sırasında eğer fark var ise, aradaki fark nakit olarak ödenebilir. Bu noktada Tapu Sicil Müdürlüğü aradaki farkın eşitlenmesi gibi bir müdahalesi söz konusu değildir. Burada dikkat edilecek bir başka nokta ise aradaki farkın peşin değil de ileri zaman içinde ödenecek olması durumunda, bunun için kanuni ipotek tesis edilebilir. Aynı il sınırlarında olmasa da başka iller arasında trampa yapmak mümkündür.

 

Trampa Sırasında Aranılan Nitelikler

 

Trampa yapmak için gerekli olan belgeler;

 

Trampası gerçekleşecek olan taşınmaza ait tapu senetleri, trampa yapılacak taşınmaz sahiplerinin veya yetkililerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, trampa yapacak kişilerin ikişer adet fotoğrafları gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu taşınmaza ait belediye kuruluşundan alınan emlak değerini gösteren belge ve son olarak sözleşmede taraflardan biri ya da ikisi kanuni temsilci vekil, (vasi ya da kayyum olabilir) temsil eden kişiye ait temsil belgesi gerekmektedir.

 

Trampa işleminin gerçekleşmesinde işin bir de mali kısmı bulunmaktadır. Mali kısımda; taşınmazların bağlı oldukları belediye kuruluşu tarafından belirlenen emlak beyan değerinin altında olmamak kaydıyla her iki taraftan ayrı şekilde olarak binde on altı buçuk oranında tapu harcı tahsil edilir.

 

Diğer taraftan, taşınmazların varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kesilir. Aynı işlem vakıf taviz bedeli ilişiği için de geçerlidir.

 

Trampa işlemi sırasında döner sermaye işletmesince belirlenmiş olan tarife üzerinden ücret tahsil edilir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.