• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

2 Şubat 2019 14:45

Vefat Durumunda Emlak Vergisi Ödemesi

Vefat Durumunda Emlak Vergisi Ödemesi

Miras sonrası payına düşen taşınmaz hissesini satmak isteyen hissedar, emlak vergisi borcunu Emlak Vergisi Kanunu 23. maddesine göre kendi ödemek isteyebilir. Böyle bir durumda vefat edenin adına mı yoksa hissedarlar kendi payları oranında mı vergi ödemesi gerçekleştireceklerdir, bu konuya biraz bakmak gerekmektedir.

 

Hissedarlar Hangi Oranda Vergi Verecekler?

 

Hisse mülkiyet hakkı Türk Medeni Kanunun 688 ve 700. maddelerinde geçmektedir. Bu maddelere göre hisseli mülkiyete birde çok kişi maddi olarak bölünmesi gerçekleşmeyen yani taşınmazların tamamına belirli oranlara hissedar olarak sahip bulunmaktadırlar. Pay dağılımında başka bir oran dağılımı yoksa bütün hissedarlar eşit sayılmaktadır. Hissedarlardan her biri kendi payı açısından sahip hak ve yükümlülüklerine sahip olmaktadır. Hisse devredilebilir, rehin verilebilir hatta alacaklılar tarafından haciz işlemine konulabilir.

 

Vefat Durumunda Emlak Vergisi

 

El Birliği mülkiyet ise eşit pay dağılımı olmayıp, her hissedarın kendi hakkı çerçevesinde ortaklığa dâhil olmak anlamındadır. El Birliği mülkiyet Türk Medeni Kanunun 701 – 703. maddelerinde açıklanmıştır. Kanun ya da kanunda öngörülen akitler uyarınca taşınmaza sahip olanların mülkiyeti el birliği mülkiyeti olmaktadır.

 

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 23.maddesinin son fıkrasında konu ile ilgili olarak, el birliği mülkiyetinde mükellefler imzalı bildirim verebilmektedirler. Ayrıca mükellefler münferiden ayrı bildirim de verebilirler. Hisseli mülkiyet halinde ise bildirim münferiden verilmektedir. El Birliği mülkiyet kapsamında münferiden bildirim verildiği takdirde, taşınmaza ait vergi, paydaşların adedine göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır, denilmektedir.

 

Vefat olayından sonra, mülkiyete hissedar olanların hisse durumuna göre ayrı emlak vergisi tarh ve tahakkuk işlemleri gerçekleşmektedir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.