• iletisim@turkiyeduysun.com
  • 03522481651

HABER DETAYI

5 Şubat 2019 00:36

Zemin Araştırma Raporu Nedir

Zemin Araştırma Raporu Nedir

Zemin araştırma raporu çerçevesinde proje alanının tanımı; çalışma alanı olan parselin kullanım alanı, sıralaması ilden mahalleye kadar olacak şekilde pafta, ada, parsel belirtilmesi suretiyle yapılmaktadır. Proje tanımı çerçevesinde, harita ve krokiler ile gerekirse ulaşım krokisi ve açık adres eklenmelidir. Bütün bunlara parseli belirleyen tapu, çap, röperli kroki örneği mutlak eklenecek, parselin kullanım amacı not düşülecektir. Peki Zemin Araştırma Raporu Nedir?

 

Zemin Araştırma Raporu Nedir, Zemin Araştırması Nasıl Yapılır?

 

Zemin araştırma raporu çalışmalarında yerin topoğrafik durumu, jeomorfolojik ve morfolojik özellikleri yanı sıra iklim durumu da tarif edilir. Proje alanının ayrıntılı jeoloji çalışmasında tabakalaşma, çatlaklık durumu, faylar, ayrışma, drenaj, yer altı suyu, kayma, devrilme, şişme, erime, krip gibi konular araştırılmaktadır.

 

Jeofizik çalışmaları ile arazinin koşullarına uygun seçilen yöntemler ve ilkeleri tarif edilmektedir. Boşluk, kaya gibi sorunları ayrıntılı işleyen rapora, ayrıntılı şekilde ölçü değerleri ve büyüklük dereceleri eklenmektedir. Mekanik sondajlardan elde edilen numuneler, kuruluşlarca onaylanmış laboratuarlarda testlerden geçirilir ve jeolojik bulgular incelenir. Çıkan sonuçlarla zemin sınıfının ne olduğu verisi elde edilir, zemin kesiti tarif edilmiş olur.

 

Çalışma alanında bölgesel olarak, heyelan gibi durumlar irdelenirken, akma, kayma ve çökme gibi olasılıklar hakkında bilgi toplanır. Zemin üzerinde sorun olup olmayacağı üzerinde fikir sahibi olunur.

 

Sonuç olarak, yapılan çalışmanın tüm değerlendirilmeleri yapılmakta, yorumlar ortaya çıkmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Zemin araştırma raporu ile yararlanılan kaynaklar doğrudan doğruya rapora işlenir.

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.